4. Ex tempore MedulinArt

PunaRez6474Nakon odgađanja manifestacije zbog kiše ovogodišnji ex tempore održan je 23. kolovoza 2015.

Od 75 ispečatiranih podloga predan je 51 rad na temu Medulin u trenutku.

Radove izložene duž medulinske rive ocijenili su kako slučajni i namjerni šetači tako i stručna komisija u sastavu: Roberta Weisman Nagy – akademska slikarica, Kristina Tamara Franić – povjesničarka umjetnosti te Divna Rosanda -. predsjednica odbora za kulturu općine Medulin.

Svečanoj dodjeli prethodio je nastup mješovitog zbora Cantus PoPuli.

Nagrade sponzora dodijeljene su Leni Beletić i Nevenku Stparu a tri novčane nagrade redom dobili su Neda Morović Dugina, Ida Slepčević Drenik te prvonagrađeni Dobre Grnčaroski. Nagradu publike dobila je Korina Karačić. (MA)

Prilog iz Vijesti TV Nove