Tag Archives: Ex Tempore

Slikarski natječaj

Poziv

Udruga MedulinArt poziva sve punoljetne slikare amatere da sudjeluju na VI. slikarskom Ex Tempore MedulinArt. Tema je “Azurno plavo” a tehnika je slobodna. Podjela pečatiranih slikarsih podloga izvršiti će se na placi u Medulinu,…

Pravilnik

PRAVILNIK 6. SLIKARSKI EX TEMPORE MEDULINART 18. – 20. kolovoz 2017. Članak 1. EX TEMPORE slikarstva predviđa sudjelovanje umjetnika amatera od 18 godina na dalje. Organizator je udruga MEDULINART. Članak…