Izložba udruge AGATA iz Novigrada u medulinskoj loži